Zapisz się do naszego
darmowego newslettera Zapisz sięSeriws komputerów - zdalna pomoc

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania znajdującego się w sprzęcie komputerowym przekazanym do naprawy przez Zleceniodawcę.

 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę całkowitą lub częściową danych, programów, konfiguracji systemowej jak i komponentów zainstalowanych w powierzonym sprzęcie komputerowym.

 3. Termin realizacji zgłoszenia uzależniony jest od dostępności odpowiednich części wymaganych do przeprowadzenia skutecznej naprawy, nie powinien przekraczać 14 dni od daty przyjęcia do serwisu.

 4. Opis usterki na karcie Zgłoszenia traktowany jest, jako wstępna ocena rodzaju uszkodzenia i zakres naprawy nie może ulec zmianie w trakcie realizacji zgłoszenia bez zgody zleceniodawcy.

 5. Za czynności mające na celu określenie zakresu i kosztu napraw pobierana jest opłata „diagnoza” w wysokości 50 zł netto. Zakresem diagnozy są objęte usterki wymienione na karcie Zgłoszenia przy przyjęciu sprzętu do serwisu. W/w opłata ma zastosowanie w przypadku niewykrycia (testowania) przez serwis usterki zgłoszonej przez Zleceniodawcę i rezygnacji z naprawy na życzenie Zleceniodawcy. Nie ma zastosowania, gdy serwis stwierdzi brak możliwości naprawy, usunięcia zgłoszonej usterki lub jej naprawy.

 6. Zleceniodawca jest informowany o zakończeniu naprawy, możliwości odbioru, zmianach w statusie naprawy, wyższych kosztach zgłoszenia: telefonicznie, SMS-em lub emailem.

 7. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest oryginał karty Zgłoszenia. Serwis zastrzega, iż nie wydaje duplikatu oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.

 8. Nieodebranie sprzętu po 14 dniach od wysłania do klienta zawiadomienia o zakończeniu naprawy skutkuje naliczaniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 zł za każdy dzień przechowywania. Po upływie 90 dni od zakończenia naprawy sprzęt przechodzi na własność firmy mBit na podstawie art.181 Kodeksu Cywilnego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy. W przypadku niepodjęcia korespondencji przez Zleceniodawcę, uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.

 9. Serwis informuje, iż w skrajnych przypadkach napraw elektroniki komputerowej stan faktyczny nienaprawionego sprzętu może odbiegać od opisanego (opis usterki) stanu sprzed przyjęcia do serwisu. Objawiać się to może gorszą kondycją lub całkowitą niezdatnością użytkową zwracanego sprzętu. W/w przypadku klient zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do firmy mBit z tytułu odebranego sprzętu komputerowego i jego stanu faktycznego.

 10. Na wykonane usługi Serwis udziela 90 dniowej gwarancji z możliwością wydłużenia do 160 dni za opłatą, która jest wyceniana indywidualnie na życzenie Zleceniodawcy.

 11. Serwis wydaje uszkodzone części Zleceniodawcy wyłącznie na podstawie pisemnego żądania złożonego przy oddawaniu sprzętu do Serwisu. Wymienione części są przekazywane przez firmę mBit do utylizacji.

 12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. Zmianami.

 13. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt oraz podpisując kartę Zlecenia, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.

 14. Serwis na życzenie dostarcza naprawiony sprzęt do Zleceniodawcy za dopłatą wg cennika.
Warto zobaczyć
strony internetowe, pakiety hostingowe, Spawanie światłowodów na terenie Trójmiasta
Menu:

Start
O Firmie
Rekrutacja
Mapa strony
Kontakt
Usługi:

mNet - Internet
mFon - Telefon
mHost - Hosting
mWeb - Grafika komputerowa
mService - Serwis komputerowy


mShop- Sklep
mLan - Sieci
mAir - Sieci bezprzewodowe
mCCtv - Monitoring
mIptv - Telewizja
mBit Internet Technology

Trakt św. Wojciecha 253,
80-018 Gdańsk

pn - pt: 8.30 - 16.30
sob: Nieczynne
Sob-Ndz. - Awarie Kl.Indywidualny: Tylko SMS
Sob-Ndz. - Awarie Biznes: Nr kon. dla Biznesu
Zapisz się do newslettera
Copyright© mBit Internet Technology 2012

Google+