logo mBit

Protokół odbioru usług

Data i miejsce

Nazwa klientaPracownicy firmy mBit wykonali prace wymienione w poniższym zestawieniu:

Data Nazwa uslugi Czas uslugi


w trakcie wykonywania usług przekazano:

Nazwa Ilość

Klient oświadcza, że usługa działa prawidłowo i jest dostarczona zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz warunkami zamówienia Klienta.

Klient oświadcza, że instalacja została wykonana prawidłowo, według wytycznych Klienta oraz Klient nie wnosi żadnych uwag do jakości wykonanych prac. Podczas wykonania instalacji firma mBit nie wyrządziła żadnych szkód ani uchybień.

Klient oświadcza, że odebrał sprzęt zgodny z protokołem zdawczo odbiorczym, do którego działania/stanu nie zgłasza zastrzeżeń.

Niniejszy protokół jest dokumentem stwierdzającym rozpoczęcie świadczenia usług. Zgodnie z powyższym Klient jest poinformowany, że od daty podpisania protokołu następuje rozpoczęcie okresu rozliczenia oraz oświadcza, że fakturę za powyższy sprzęt przyjmuje bez zastrzeżeń.


Odbierający usługi z ramienia Klienta

Imię i nazwisko pracownika mBit


Uwagi