mbit blokada STOP
Blokada z powodu nadużyć serwera pocztowego.

Jeśli Twoje konto hostingowe zostało zablokowane z powodu nadużyć, oznacza to, że rozsyłano z niego SPAM. W około 50% przypadków dzieje się to bez zgody i wiedzy właściciela konta.

Procedura odblokowania ma dwa warianty, zależnie od tego, czy nadużycia miały miejsce bez Twojej wiedzy i zgody (ktoś inny użył Twojego konta), czy też świadomie rozesłałeś mailing, który został zaklasyfikowany jako nadużycie.

Jeśli nie byłeś świadomy tego, że z Twojego konta rozesłano mailing...

kliknij tutaj

Jeśli to Ty rozesłałeś mailing przy pomocy Twojego serwera poczty...

kliknij tutaj